Sociale media: de digitale afgrond

Niet zo lang geleden bracht Andrew Keen, een van de meest bekende mediacritici uit het hedendaagse media langschap, een nieuw boek uit, genaamd De digitale afgrond. Volgens het artikel ‘Consument wordt zelf Big Brother‘ bespreekt de Britse mediacriticus in dit boek de trend in sociale media waarbij gebruiker elke dag hun vrijheid en privacy op het spel zetten door …

Met een ander oog op privacy

In het artikel “Ik verlang terug naar de tijd dat een agent een boete uitschreef die je vrouw nooit te zien kreeg” schrijft Pieter Eijsden over de grote toename van surveillance waaraan de burger tegenwoordig onderworpen is. Het is interessant dat hij dit onderwerp bekritiseert, niet vanuit het standpunt dat er minder toezicht zou moeten zijn, maar dat …

Het leven en de Zin_______________________________van blogs

Blog en doodslag

In mijn vorige artikel over de Facebook-moord heb ik verteld over de kracht van het geschreven woord, de opvattingen van Derrida over digitalisering/vastleggen van ‘feiten’. Ook ben ik ingegaan op de problematiek rondom het vatten van het internet aan de hand van Foucault. Dit resulteerde in de volgende conclusie.

“Uitspraken op internet zijn [...] niet zo simpel

AH moet privacybeleid bonuskaart aanpassen

Albert Heijn stond met zijn bonuskaart op het punt om privacyregels te overtreden. Dat stelt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in een onderzoek naar het systeem van de bonuskaart van AH.…

Burgernet werkt, ‘maar speel niet voor politieagentje’

Ondanks de angst bij een enkeling voor ‘Big Brother’-achtige toestanden, slaat Burgernet in steeds meer gemeenten aan. Dit communicatienetwerk van inmiddels meer dan een miljoen burgers  ondersteunt de politie en gemeenten bij het opsporen van straatrovers, inbrekers, verkeersovertreders en vermiste personen via de telefoon of internet. Bij vermissing kan een extra rondje lopen in je buurt geen kwaad, maar in …

Internetsurveillance

Volgens Tweede Kamerlid El Fassed is Nederland de koploper in Europa, wat betreft het aftappen van telefoongesprekken. Dezelfde praktijken lijken zich  nu ook af te tekenen op het gebied van online surveillance, opsporing en onderzoek1. De politie en de Federale Overheidsdienst Justitie moeten ook digitaal steeds meer criminelen opsporen: “Behalve dat u de politie fysiek op straat tegenkomt, …

‘Cyberspace’ en gedateerde manifesten

Rusland, China en een groep Arabische landen willen dat de VN de controle van het internet overnemen. Ook willen zij expliciet vastleggen dat regeringen het recht hebben internet te beheren en te verstoren.’ Dit is te lezen in een artikel in de Volkskrant op 30 oktober. Beide delen zijn interessant: de wil om de VN de ‘baas van …

De strijd tegen Big Brother

 We are rapidly entering the age of no privacy, where everyone is open to surveillance at all times; where there are no  secrets for the government

Op het eerste gezicht klinkt dit niet als iets wat een halve eeuw geleden gezegd is. Privacy zaken lijken vooral iets van ‘deze tijd’, omdat steeds meer informatie van ons beschikbaar is op het …

Het neutrale beeld van een hackende overheid

BurglarElke keer gebeurt het weer: de regering kondigt aan dat ze het internet beter in de gaten willen houden om cybercrime op te kunnen sporen en de media roepen het uit tot George Orwells 1984. Of op z’n minst zeggen ze dat het de privacy van de burger ernstig aantast. Ook nu, na de aankondiging van minister Opstelten met …

Van een verticaal naar een horizontaal model van controle

In een artikel uit de NRC.Next van 17 september schrijft Marina Donner over de schendingen van auteursrechten en de strijd tegen illegale downloads. De entertainmentindustrie wil volgens haar nog steeds volgens de regels van vroeger spelen waarbij er één baas is die de controle heeft. Vervolgens claimt zij dat

internet een anarchistische chaos is waar aansprakelijkheid oneindig wordt gedeeld

Maar …