Hoe meetbaar is censuur?

1

Één van de grote voordelen van databases, en misschien wel überhaupt de reden om ze bij te houden, is dat ze het mogelijk maken om grote hoeveelheden data in één keer te overzien. En belangrijker: daarbinnen verbanden, ontwikkelingen en bewegingen te kunnen zien, en daar misschien zelfs voorzichtige voorspellingen op te baseren. Zo ook de Metareporter database, waarin de …

Brabantse vinding verslaat Indiase softwaremakers

Softwareontwikkelaars hoeven niet meer uit te wijken naar lagelonenlanden. Dankzij een Brabantse vinding kan software in Nederland veel goedkoper worden gemaakt dan in India. …

Ter inspiratie

Zou Madonna net als U2 een Nederlandse BV hebben? Van Johnny Walker weten we dat in ieder geval zeker. Net als bijvoorbeeld Apple, Google en Starbucks staat het drankmerk geregistreerd als Nederlands bedrijf. In totaal levert dat onze schatkist jaarlijks zo’n 1 miljard euro op. In ruil daarvoor sluizen multinationals via ons land 120.000 miljard euro weg.…

‘Te weinig kwaliteit bij Nederlandse starters’

Sebastiaan Hooft (37), oprichter van computerwebshop Central Point, was het afgelopen jaar ‘En- trepreneur in Residence’ (EIR) bij start-upschool Rockstart. Hooft stelt dat er te weinig kwaliteit is en investeerders geen idee hebben waar ze hun geld in moeten steken.…

Netelenbos: Papier is passé

Denen besparen honderden miljoenen met uitsluitend digitale overheidspost. Oud-minister Tineke Netelenbos, voorzitter van het programma ‘digivaardig en digiveilig’ van het ECP, denkt dat ook Nederland toe moet naar een wetswijziging. Nu heeft iedereen nog het recht om per post met de overheid te communiceren. Het enthousiasme van Nederlanders werd vorig jaar getemperd door het Diginotarschandaal.…

Kort financieel: ict automatisering

ICT Automatisering snijdt verder in kosten, in Duitsland en Nederland, om het effect van teruglopende omzetten te beperken.…

Nederlands bedrijft bouwt Britse ‘DigiD’

Het Nederlandse digitale beveiligingsbedrijf Digidentity is door de Britse overheid geselecteerd om de ‘DigiD’ (digitale identiteit) voor haar 63 miljoen burgers te verzorgen. …

Nederland: de media wachten af

Hoe staat Nederland ten opzichte van Google News? Het nieuwe kabinet schrijft in het regeerakkoord dat het zich wil inspannen voor een moderner auteursrecht. De Nederlandse dagbladen zijn er ook nog niet uit of Google nu een vriend is of een vijand. Brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia houdt de ontwikkelingen in Frankrijk en Duitsland „nauwlettend in de gaten”.…

Aanzienlijke daling van online-vacatures

De afgelopen twaalf maanden zijn de online-vacatures in Nederland het meest gedaald in vergelijking met de andere Europese landen.…

Wildgroei aan ‘nep-breinapps’

Last van slapeloosheid, concentratieproblemen of hoofdpijn? Daarvoor is een app. De onlinewinkels van Apple en Android zitten vol apps die beloven het brein op te peppen met speciale geluiden. Maar waarschijnlijk werken ze niet, zeggen hersenonderzoekers. …