Over ons


Metareporter is een project van de derdejaars studenten Nieuwe Media, een studierichting binnen Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Het project is voor de duur van één semester en zal in dezelfde periode volgend jaar worden voortgezet.

Old and New, Neither Wanted

Wat doet Metareporter?

Metareporter is een weblog over de representatie van de zogenaamde nieuwe media in de gevestigde Nederlandse pers. We krijgen in ons dagelijks leven steeds vaker te maken met nieuwe media en het is dan ook niet verwonderlijk dat onze pers daarover schrijft. Metareporter probeert te achterhalen hoe, waarom, waar en wanneer er in deze ‘oude’ media over nieuwe media geschreven wordt, en laat hier vervolgens een kritische analyse op los.

De intentie van deze blog is tweeledig. Enerzijds wil Metareporter in kaart proberen te brengen hoe en op welke manier er over nieuwe media geschreven en gedacht wordt in de geschreven Nederlandse pers. Anderzijds wil zij via deze archivering een kritische analyse bieden van de claims die gemaakt worden over deze nieuwe media.

Welke methode hanteert Metareporter?

Allereerst is het belangrijk vast te leggen dat er over nieuwe media geschreven wordt. Dit gebeurt door middel van het archiveren van alle artikelen betreffende nieuwe media uit de twaalf meest gelezen  dagbladen van Nederland. De data van deze archieven worden aan de linker kant van de pagina inzichtelijk gemaakt, door te tonen hoeveel nieuwe media gerelateerde artikelen er binnen een bepaalde periode door een bepaalde krant geschreven worden. De artikelen worden van tags voorzien en door middel van de tagcloud aan de rechterkant van de pagina kan bijvoorbeeld heel gemakkelijk onderzocht worden over welke onderwerpen veel geschreven wordt, door welke kranten en in relatie met welke andere onderwerpen en op welk moment. Dit wordt zeer secuur vastgelegd door een team van metareporters die iedere week elk de taak op zich nemen om vijf werkdagen lang één bepaalde krant intensief te volgen.

Hoe kritisch is Metareporter?

Nadat de krantenartikelen zijn gepost, getagged en gecategoriseerd op deze site, worden de gevonden artikelen aan een kritische blik onderworpen. Iedere metareporter schrijft een metareport waarbij kritisch wordt ingegaan op de claims uit één of meerdere artikels die die week zijn verschenen. Het gaat daarbij niet om het opsporen van feitelijke fouten of om de journalist in een kwaad daglicht te zetten. Het gaat erom aandacht te besteden aan de stellingen die uiteengezet worden in de kranten. Deze stellingen worden uitgekozen omdat ze interessant, onvolledig, onjuist, opvallend, etc. zijn voor iemand die interesse heeft in nieuwe media. Niet altijd zullen deze stellingen de hoofdlijn van het artikel betreffen. De metareports bieden onze metareporters namelijk ook de ruimte een kritisch debat op gang te brengen over bepaalde nieuw media fenomenen. De in de pers beschreven onderwerpen blijken meestal nog maar het topje van de ijsberg, en de bedoeling van de metareports is dan ook het onderliggende onderwerp bloot te leggen. De stellingen worden weerlegd, bevestigd of uitgediept met behulp van academische literatuur, informatie en gebeurtenissen binnen de blogosphere.

Wat houden de analyses in?

Vanaf begin november treft u op metareporter.nl naast de vertrouwde metareports nu ook analyses aan. Door middel van deze analyses hopen wij contra-intuïtieve bevindingen te doen met betrekking tot ons studie-onderwerp. Wij blijven ons namelijk nog steeds focussen op nieuwe media en hoe deze media in het nieuws behandeld worden. Want, waar schrijft de pers over? Welke krant houdt zich het meest met nieuwe media bezig en wat is daarbij de meest voorkomende invalshoek? Welke issues spelen er in de maatschappij rond deze media en wat zegt dit over ons, de industrie en de toekomst? Vanuit deze nieuwsgierigheid gaan we schrijven in deze nieuwe ontwikkelingsfase van Metareporter. In de rubriek analyse treft u verschillende typen analyses aan. Wij schrijven op basis van statistische, kwantitatieve (relationele) en kwalitatieve analyses waarbij wij gebruik maken van de informatie uit onze database. Deze bevindingen proberen wij weer in de context van nieuw media concepten te leggen. Op deze manier wordt een beeld geschetst over hoe gedacht en geschreven wordt over nieuwe media in de Nederlandse pers en de maatschappij in het algemeen.

Creative Commons License photo credit: mattjiggins

Recente reacties

Recente nieuwsberichten

Tags