Trouw

Oplage: 103.035 (2011)1

Verspreidingsgebied: Nederland

Website: www.trouw.nl

Trouw werd opgericht op 30 januari 1943 door vier ex-medewerkers van het illegale Vrij Nederland. In hun ogen was dit blad geen getrouwe afspiegeling van het Protestants-Christelijke gedachtegoed. Dit gedachtegoed is dus van de fundamentele principes waar Trouw uit voortgekomen is. In 1971 raakte Trouw in de problemen, waarna een fusie met vier Christelijke kranten uit Zuid-Holland volgde. Vijf jaar later trad Trouw toe tot de Perscombinatie, die tegenwoordig als PCM door het leven gaat en een aantal grote Nederlandse bladen (o.a. het Algemeen Dagblad en het NRC) verenigt. Trouw was een van de eerste kranten in Nederland die, in 2005, overgingen op tabloid-formaat. Resumerend valt te stellen dat Trouw een krant is die een middenweg probeert te vinden tussen het aanspreken van de jonge generatie (onder andere door de goed geupdate site en het tabloidformaat) en het vastklampen aan de “oproep van de bijbel tot gerechtigheid, vrede, vrijheid en naastenliefde.”

Lezers van Trouw zijn doorgaans hoog opgeleid en de populairste politieke partijen onder deze doelgroep zijn CDA, PvdA en GroenLinks. Daarnaast meldt Trouw dat de gemiddelde leeftijd van haar lezers de afgelopen jaren flink gedaald is. De concrete waarde van deze uitspraak valt een beetje weg tegen de opmerking dat deze gemiddelde leeftijd altijd vrij hoog was.

Het accent ligt op levensbeschouwing, onderwijs, integratie, filosofie, politiek en maatschappelijke thema’s. Verder geeft Trouw aan zich meer te richten op achtergronden en diepgaande analyses, dan op hypes en de ‘waan van de dag’. De papieren versie verschijnt 6 keer per week en de website wordt 24 uur per dag bijgehouden.

  1. bron: HOI Instituur voor Media Auditing []

Recente reacties

Recente nieuwsberichten

Tags