nrc.next


Oplage: 72.292. (bron: HOI Instituut voor Media Auditing)
Verspreidingsgebied: Nederland
Website: www.nrcnext.nl 

NRC Handelsblad is een van de oude kwaliteitskranten van Nederland. nrc.next is een kleiner broertje, letterlijk en figuurlijk, dat zich richt op een jonger publiek. Dit komt tot uiting in de stijl van de krant, want er staan veel stukken over jongeren en studenten. Voor het onderwerp nieuwe media heeft dit tot gevolg dat er redelijk diepgaande stukken in staan; nieuwe media heeft immers veel raakvlakken met jongeren.

nrc.next heeft sinds begin 2012 ook een online versie van de krant. Deze kan bekeken worden op internet, tablet, telefoon. Op de website staat een archief met de artikelen en kan een gebruiker zijn favoriete artikelen opslaan.

Specifieke nieuwe media aspecten van het nrc.next staan hier beschreven.

Recente reacties

Recente nieuwsberichten

Tags