Nederlands Dagblad

Oplage: 28.038 (2011)1
Verspreidingsgebied: Nederland

Website: www.nd.nl

Het Nederlands Dagblad omschrijft zichzelf op haar website als volgt:

Het Nederlands Dagblad is een multimediale nieuwsorganisatie die haar lezers bericht over de dagelijkse actualiteit. Wij, de medewerkers ervan, geloven dat God onze werkelijkheid regeert. Hij heeft in alles het eerste en het laatste woord. Deze diepere dimensie willen we laten doorklinken in wat we schrijven.

Om die te kunnen onderscheiden, nemen wij ons uitgangspunt in de Bijbel waarin God zichzelf, zijn waarheid en zijn wil voor mens en wereld heeft bekendgemaakt. Daarbij lezen wij Gods Woord in verbondenheid met de klassiek-christelijke traditie van de kerk van alle eeuwen, in het bijzonder zoals die verwoord is in de drie oecumenische en de drie gereformeerde belijdenisgeschriften die de ‘Formulieren van eenheid’ vormen.

Wij geloven dat God de wereld heeft geschapen. Door menselijke schuld is zij tot het kwaad vervallen. Maar God heeft in zijn grote liefde de wereld niet overgelaten aan haar zelfgekozen tragische lot, waarvan het dagelijkse nieuws één doorlopende illustratie is. In zijn Zoon Jezus Christus en door de kracht van zijn Heilige Geest is hij bezig zijn schepping te bevrijden en te vernieuwen. Uiteindelijk zal hij een nieuw begin met haar maken, waarna liefde en gerechtigheid voorgoed het eerste en laatste woord zullen hebben.

Wij zien het als onze roeping door middel van onze journalistiek niet slechts de werkelijkheid te beschrijven, maar ook te proberen haar te duiden in het licht van Gods Woord. Zo willen we goed spreken van de drie-enige God en het goede zoeken voor mens en wereld.

Uit: Beginselverklaring, Nederlands Dagblad

Zie ook de karakteristieken van het Nederlands dagblad

Zie ook de vergelijking tussen de online en offline editie

  1. bron: HOI Instituur voor Media Auditing []

Recente reacties

Recente nieuwsberichten

Tags