FAQ

 

Veelgestelde vragen


Mocht uw vraag niet in de onderstaande lijst voorkomen, neem dan contact op met de redactie van Metareporter.

Wat verstaan wij onder ‘nieuwe media’?

‘Nieuwe media’ is een complexe, veelzijdige term die daarom zeer lastig te definiëren is. De  betekenis van het ‘nieuwe’ in nieuwe media verschuift en is continu aan verandering onderhevig. Wat maakt een (communicatie-) medium nou eigenlijk tot nieuwe medium? Deze vraag kan nooit éénduidig beantwoord worden. Om die reden definiëren wij bij metareporter nieuwe media als zijnde media die gebruik maken van nieuwe, moderne, veelal digitale technologieën. Men kan daarbij denken aan kenmerken zoals manipulable, networkable, dense, compressable en impartial (Flew 2008, 3). Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld: internet, games, databases, surveillance technologie, RFID, social  networking sites.

Wat zijn metareports?

Op de voorpagina ziet u dagelijks verschillende nieuwe metareports verschijnen. Een metareport is een artikel dat een kritische blik werpt op claims die gemaakt worden in de geschreven pers van die week.  In deze artikelen wordt u een (semi-)academische blik geboden op de claims die dagelijks in de kranten worden gemaakt. Hebt u ook een sterke mening over een bepaald onderwerp waarover geschreven wordt in de metareports? Plaats vooral een comment. Metareporter wil graag met u in debat over alles wat met nieuwe media te maken heeft!

Hoe doorzoek ik metareports?

Op de voorpagina ziet u links iedere dag nieuwe metareports verschijnen. Als u in de navigatiebalk op metareports klikt, dan ziet u de tien meest recente reports onder elkaar. Op deze pagina kunt u zich ook abonneren op een RSS-feed. Door te klikken op de titels, komt u bij het volledige artikel naar keuze en kunt u comments achterlaten en/of comments lezen van anderen. Wilt u uit álle metareports kunnen kiezen die zijn verschenen, dan klikt u in de navigatiebalk op zoek in de database. Hier biedt metareporter u de mogelijkheid om in onze database te zoeken. Als u in de rechterkolom in de eerste filter ‘Type artikelen’ de filter metareports aanzet, zullen alle metareports van metareporter tevoorschijn komen. Deze verschijnen dan op de linker helft van de pagina met de nieuwste metareport bovenaan. U kunt hier natuurlijk ook op krant filteren als u bijvoorbeeld alleen geïnteresseerd bent in metareports die focussen op claims uit een bepaalde krant.

Hoe is de krantenselectie tot stand gekomen?

Het is niet eenvoudig om tot een goede, representatieve lijst van Nederlandse kranten op te stellen. Wie kan er immers beslissen welke kranten wel of niet van belang zijn voor dit project? Wij hebben ervoor gekozen om ons te richten op de kranten met de grootste oplagecijfers.

Hoe doorzoek ik de database?

Om in de metareporter database te kunnen zoeken, dient u in de navigatiebalk te klikken op ”Zoeken in de database’. Hier treft u een gefacetteerde filtersysteem die op niet-hierarchische wijze doorzocht kan worden. Dit gefacetteerde navigatie filter is opgedeeld in zes hoofdcategorieën (Type artikelen, Nieuwsbronnen, Katernen, Journalisten, Tijd en Onderwerpen) die elk zijn onderverdeeld in een set subcategorieën die direct betrekking hebben op de inhoud van de database. De subcategorieën kunnen alfabetisch of op aantal hits gerangschikt worden.Bijvoorbeeld, de krant met de meeste gelinkte artikels staat bovenaan het rijtje onder hoofdcategorie Niewsbronnen.

Vervolgens kan op elk van deze subcategorieën gefilterd worden door één maal op de betreffende categorie te klikken, een tweede klik maakt de filtering ongedaan. Een geselecteerde subcategorie herkent u aan de blauwe balk. Het is mogelijk om binnen dezelfde hoofdcategorie of binnen een andere hoofdcategorie verder op subcategorieën worden door gefilterd. Na filtering verschijnt bovenaan de rechterkolom het pad van filtering (Bijv. Via Volkskrant, Binnenland, Privacy) en het aantal gevonden artikelen. Na een klik op de link ‘xx artikelen gevonden’ worden de gefilterde artikelen getoond. Zo kunt u zelf beslissen hoe specifiek of hoe breed u wilt zoeken in de database. Deze optie maakt het mogelijk voor iedere bezoeker om een eigen persoonlijke zoektocht door de metareports te maken, maar ook om een eigen eenvoudige analyse uit te voeren. U kunt namelijk binnen een paar muisklikken zien over watvoor onderwerpen een bepaalde krant het meest geschreven heeft in een bepaalde periode. U kunt ook kranten met elkaar vergelijken wat betreft artikels over bepaalde nieuwe media.

Als bijvoorbeeld gezocht wordt naar de onderwerpen die in november in de Volkskrant domineerden binnen het katern economie, dan volstaat het volgende pad van filtering: In de pers, De Volkskrant, Economie, November 2008. In de onderste hoofdcategorie ‘onderwerpen’ zijn nu de relevante onderwerpen uitgefilterd en zichtbaar gemaakt binnen een tagcloud.

Wat wil Metareporter bereiken?

Het bijhouden van de lijst van kranten en het aanleggen van een archief biedt Metareporter uiteindelijk een enorme hoeveelheid informatie over de verslaggeving van nieuwe media in de Nederlandse (geschreven) pers. Deze informatie wordt interessant op analytisch gebied als we bijvoorbeeld willen weten hoe verschillende kranten omgaan met dezelfde informatie; of waar elke krant het meest over schrijft. Schijnt de achtergrond van het Reformatorisch Dagblad duidelijk door in de artikelen die in de krant worden geplaatst? Op wat voor publiek zijn de stukken uit de Telegraaf gericht? Vragen als deze zijn erg belangrijk als we een analyse willen maken van het beeld dat in Nederland over nieuwe media wordt geschept.

Recente reacties

Recente nieuwsberichten

Tags