Metareports van SvenScholte

Van Virtual naar Augmented Reality in de Nederlandse pers.

virtual_reality

Virtual Reality was in de jaren ’90 dé belofte voor de toekomst. De mogelijkheden van deze tot de verbeelding sprekende technologie leken revolutionair en eindeloos. John Perry Barlow noemde het ‘the next big thing’ in computertechnologie1 , en velen zagen een leven in cyberspace helemaal zitten. Zoals Julian Dibbel bijvoorbeeld omschrijft in zijn artikel over LambdaMOO2 , was je …

Framing van het ‘tweede scherm’, voor eeuwig gebroken door de hype?

Zet je vandaag de tv aan, dan hoef je meestal niet lang te wachten voor een presentator je wijst op het bestaan van een zogenaamd “tweede scherm“. Dit extra scherm biedt de kijker meer content, achtergrondinformatie en/of interactie in relatie tot het televisieprogramma, het liefst terwijl er naar gekeken wordt. Deze content kan bereikt worden via een app …

Iedereen is aan het gamen!

Savage Wii Boxing MatchGamen? Wie heeft daar in hemelsnaam tijd voor?” luidt de titel van de column van David Nieborg van 26 oktober, in de nrc.next. Hij omschrijft dat de werkende dertiger met zijn drukke leven niet meer toekomt aan een serieus potje gamen. Men heeft geen zin meer om vele uren te moeten steken in te moeilijke games. Als hij dan toch wil …

Clara 2.0: ‘Internet of Things’ op zijn lelijkst.

Opmerkelijk nieuws uit Zwitserland in de Volkskrant van woensdag 3 oktober: koeien die worden voorzien van sensoren die de boer op afstand waarschuwen wanneer zij het meest vruchtbaar zijn en geïnsemineerd kunnen worden. Koeien in Zwitserland zijn vanwege stress minder vaak ‘tochtig’ en laten dit minder duidelijk zien, waardoor het voor de boer meer tijd kost om al zijn koeien …

Recente reacties

Recente nieuwsberichten

Tags