Metareports van MetareportB

Crowdfunding: wel of niet doen?

1

Misschien is het de economische crisis die al jaren duurt en waar maar geen eind aan lijkt te komen, misschien zijn het de bijna eindeloze mogelijkheden die het internet biedt die langzamerhand door meer en meer mensen ontdekt worden, wellicht is het een combinatie van beide: mensen zijn tegenwoordig op zoek naar nieuwe betaalmodellen, die vaak op de één …

Hoe meetbaar is censuur?

1

Één van de grote voordelen van databases, en misschien wel überhaupt de reden om ze bij te houden, is dat ze het mogelijk maken om grote hoeveelheden data in één keer te overzien. En belangrijker: daarbinnen verbanden, ontwikkelingen en bewegingen te kunnen zien, en daar misschien zelfs voorzichtige voorspellingen op te baseren. Zo ook de Metareporter database, waarin de …

Je profiel, zakelijk en privé

Het is inmiddels geen nieuws meer dat sociale media een steeds belangrijkere plek in ons leven innemen. Zowel de positieve als de negatieve effecten zijn, ten dele, bij het grote publiek bekend, en worden vaak in de traditionele media besproken en bediscusieerd. Hét ‘hot issue’ binnen deze discussies, is privacy: enerzijds kunnen we er niet omheen dat het …

‘Cyberspace’ en gedateerde manifesten

Rusland, China en een groep Arabische landen willen dat de VN de controle van het internet overnemen. Ook willen zij expliciet vastleggen dat regeringen het recht hebben internet te beheren en te verstoren.’ Dit is te lezen in een artikel in de Volkskrant op 30 oktober. Beide delen zijn interessant: de wil om de VN de ‘baas van …

Identiteit 2.0

Over social media als Twitter en Facebook is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven, en dit zal de komende jaren niet veel veranderen. Het internet en de populaire netwerksites waartoe het toegang verschaft, nemen een steeds centralere plaats in in ons dagelijks leven, zowel zakelijk als privé. Opvallend is echter dat er in de ‘ouderwetse’ media (kranten, televisie, etc.), …

Recente reacties

Recente nieuwsberichten

Tags