I like Privacy!

Op 1 oktober schreef Wouter Keuning in de Volkskrant dat Facebook een brief heeft gestuurd naar de FTC betreffende hun aangescherpte wetgeving over de toegang van kinderen onder de dertien jaar tot Facebook. In de tweeëntwintig pagina’s tellende brief betoogt Facebook dat het liken van websites valt onder de vrijheid van meningsuiting en dat de FTC zijn aanpassing van de …

Clara 2.0: ‘Internet of Things’ op zijn lelijkst.

Opmerkelijk nieuws uit Zwitserland in de Volkskrant van woensdag 3 oktober: koeien die worden voorzien van sensoren die de boer op afstand waarschuwen wanneer zij het meest vruchtbaar zijn en geïnsemineerd kunnen worden. Koeien in Zwitserland zijn vanwege stress minder vaak ‘tochtig’ en laten dit minder duidelijk zien, waardoor het voor de boer meer tijd kost om al zijn koeien …

iPad: Onderwijsmedium of slechts een drager?

In de column, “Big Brother ziet alles, en de iPad is zijn oog”, stelt Truijens dat de iPad als onderwijsmiddel vrijwel geen invloed op inhoud heeft en niet meer dan een vervangende drager is. In dit stuk wordt deze claim onderzocht door te analyseren welke rol de iPad in het (digitale) klaslokaal kan vervullen.

Vietnamese internetgebruiker terug in het gareel

Het lijkt allemaal heel normaal. Via Twitter even laten weten wat er allemaal mis gaat in de Nederlandse politiek of in een blog Mark Rutte even lekker afkraken. Commentaar leveren, het kan soms heerlijk zijn. Als we Nederland echter vergelijken met andere landen, waarin juist autoritaire regimes de bovenhand voeren, wordt kritiek tegen de staat hard de kop in gedrukt. …

Behandelend arts: comp. Watson

 

De supercomputer Watson gaat artsen adviseren bij de keuze voor de behandeling van kankerpatiënten. Dat meldt de Volkskrant 2 oktober jongstleden1. Om precies te zijn geeft de computer van IBM de kans van slagen van verschillende behandelingen. Het is niet de bedoeling dat Watson de artsen gaat vervangen, zo stelt IBM-onderzoekster Mario Soimu. De machine zal fungeren …

Accepteer cookies, krijg voordeel!

Afgelopen week vond in Amsterdam het World Wide Web Consortium (W3C) plaats. Het W3C stelt internationale standaarden vast voor het internet. Zo werd tijdens het consortium in Amsterdam gedebateerd over het wel of niet volgen van internetgebruikers door adverteerders op het web. Er zijn veel bedrijven die die zich richten op het online volgen van internetgebruikers. De zogenaamde ad servers

De journalist 2.0

Op 6 oktober verscheen er een artikel in de Volkskrant met de titel: ‘Hoe nieuws zich verspreidt: de verdwenen journalist’. Het artikel geeft weer hoe nieuwsomroepen aan hun bronnen zijn gekomen voor de berichtgeving over de schokkende Youtubeclip van de Amerikaanse journalist Austin Tice die enkele tijd vermist is in Syrië. Het artikel maakt duidelijk dat één bron, …

Watson en Artificial Intelligence: Wanneer beginnen computers met nadenken?

Hoelang gaat het nog duren voordat wij volledige gesprekken met een computer hebben? De kunstmatige intelligentie waar ik het nu over heb is nog niet op het punt dat voorspeld was door diverse bedrijven vijftig jaar geleden. Artificial Intelligence (AI) was de logische volgende stap in hardware en software zeiden commerciële bedrijven, onder andere IBM, vijftig jaar geleden op de …

Van societies of control naar het tijdperk van onverschilligheid

Pieter Smit schrijft in zijn artikel: Klopjacht op Kevin Frikandel, de vuurwerkbommaker, over nieuwere technieken tot het opsporen van vuurwerkbommakers, die de politie tegenwoordig inzet om tot vervolging te komen. Echter worden deze niet alleen gebruikt voor de opsporing van criminele jongeren, maar ook van criminelen in het algemeen. Steeds vaker wordt de hulp van gewone burgers gevraagd, en worden …

De les begint, iPads aan: Nieuwe media in het klaslokaal


Een toekomstschets: u loopt langs de plaatselijke basisschool en verwacht het prachtige geluid van lachende kinderstemmen te horen. Maar het blijft stil… Nieuwsgierig en enigszins gealarmeerd steekt u uw hoofd om de hoek van het schoolplein en ziet: groepjes kinderen, in een kringetje, ieder gebogen over hun eigen spiksplinter nieuwe iPad.

Zo ver is het nog niet, maar dit beeld …