De patentenoorlog: Een echte mediahype?

Sinds oktober 2009 is de mobiele patentenoorlog gestart. Deze patentenoorlog maakt onderdeel uit van een grotere patentenoorlog op het gebied van technologie.1 De hoofdspelers in deze oorlog zijn Apple, HTC, Microsoft, Motorola Mobility (“MMI”), Nokia, en Samsung. Op het gebied van mobiele patenten zijn er twee soorten. Essentiele en niet-essentiële patenten. Op het gebied van essentiële patenten is bijvoorbeeld …

Framing van het ‘tweede scherm’, voor eeuwig gebroken door de hype?

Zet je vandaag de tv aan, dan hoef je meestal niet lang te wachten voor een presentator je wijst op het bestaan van een zogenaamd “tweede scherm“. Dit extra scherm biedt de kijker meer content, achtergrondinformatie en/of interactie in relatie tot het televisieprogramma, het liefst terwijl er naar gekeken wordt. Deze content kan bereikt worden via een app …

Nieuwe media: hoe denkt Nederland?

Voor ons nieuwe media studenten is alles nieuwe media bijna heilig. Elke nieuwe ontwikkeling, elke nieuwe visie, elke nieuwe technologie binnen dit vakgebied is volgens ons voorpaginanieuws.  Wij zijn het dan misschien niet overal mee eens maar wij proberen wel alle kanten van de discussie te bekijken en te evalueren om vervolgens tot een weloverwogen conclusie te kunnen komen. Maar …

Zijn hackers nou computercriminelen of cyberexperts?

Hackers worden in de media geprezen en verafschuwt. Maar hoe komt dat? Er heerst onduidelijkheid over wat nou precies een hacker is. Een hacker kan met verschillende soorten mensen worden geassocieerd. Door te kijken naar hoe hackers worden geframed in de media wil ik laten zien wat hackers in de ogen van de nationale nieuwsbronnen zijn. Dit doe ik aan …

Hey krant, schrijf eens positief over mij! De iPhone en Lumia in de Nederlandse Pers.

Apple is met een marktwaardering van bijna zeshonderd miljard het grootste technologieconcern van de wereld. Sinds de introductie van de iPhone in 2007 heeft het bedrijf een goede positie veroverd op de smartphonemarkt, vooral ten koste van Nokia. De laatste tien jaar werd Apple gezien als revolutionair. Naast de smartphonemarkt heeft het de muziekmarkt veranderd met iTunes en een nieuwe …

Sociale media in het nieuws: de tweede ronde

Krant met dubbele focus

Analyses van nieuwe mediaberichtgeving in de Nederlandse pers zijn een interessant onderwerp. Echter, het wordt nog interessanter wanneer dit onderwerp in een historisch kader geplaatst kan worden.

Voor de Analyses van vorig jaar heeft metareporter Lotte een onderzoek gedaan naar de hoeveelheid vermeldingen van sociale media in de Nederlandse kranten.1 Zij heeft hierin de berichtgeving van twaalf Nederlandse kranten

Facebook, The Californian Dream

“Facebook verbindt mensen met elkaar! Maar waarom moeten we dat willen?”

In de column ‘Facebook‘ van Leonie Breebaart in de Trouw van 20 oktober 2012 wordt aan de kaak gesteld wat Facebook nou eigenlijk toevoegt aan onze samenleving. Er worden in eerste instantie vragen gesteld en vervolgens positieve tegen negatieve punten afgezet. Ondanks dat Breebaart zelf aangeeft dat bijna …

Open source telecom: WhatsApp is het nieuwe Linux?

“… when … [Ben Slivka] suggested that Microsoft consider giving away its browser, à la Netscape, Gates exploded and called him a ‘communist’ …”1

Bill Gates hield duidelijk niet van het vrijgeven van zijn werk. Niet alles hoeft gedeeld te worden. Maar ook Gates kan ondertussen het succes van open source en open data niet meer ontkennen. Sinds het …

De sok als Smart Object? The Internet of Things in de kledingkast

By Madeline Tosh. http://madelinetosh.typepad.com/

Het overkomt iedereen wel eens en vaak gebeurd het ook op de meest slechte momenten. Je bent je sokken kwijt. Of misschien nog wel erger, je vindt er maar één. Gelukkig heeft de Zwitserse fabrikant Blacksocks hier een oplossing voor bedacht. Volgens het artikel Noodsignaal van zoekgeraakte sok van 20 oktober jl. uit Trouw heeft de sokkenfabrikant een hyper intelligente …

Internet en Facebook: Fabricatie van data bodies

 

“You can check out anytime you want, but you can never leave.”

Deze uitspraak is gedaan door Katherine Losse, oud-Facebookmedewerkster, in haar boek ‘Jonge Heersers’. In het artikel ‘Facebook: Uitchecken kan, vertrekken nooit meer’ van 25 september, neemt Kristel van Teeffelen dit boek als uitgangspunt voor haar column in Trouw. Ze duidt op het feit dat …