Innocence of Media (revised)

The innocence of Muslims” is een film die op een satirische wijze de profeet Mohammed afbeeldt. Mede door het sterk controversiële karakter van deze anti-islam film en doordat een deel van “The innocence of Muslims” op YouTube is geplaatst heeft de film ontzettend veel media aandacht gekregen. Niet alleen in het land waar het is uitgegeven, de Verenigde Staten, maar vooral in islamitsiche landen zoals Egypte en Tunesië is deze film volgens de statistieken op YouTube vaak bekeken. Burgers uit deze, maar ook andere islamitische landen hebben fel gereageerd op “The innocence of Muslims” door de Amerikaanse ambassades aan te vallen die in hun land zijn gevestigd. Dit heeft in sommige gevallen zelfs geleidt tot de dood van een aantal Amerikaanse ambassadeurs.

Zoals aan de trailer hieronder al te zien is, is “Innocence of Muslims” geen serieuze film. De film is dan ook gemaakt door een 65-jarige porno-regisseur genaamd Alan Robberts die ingehuurd is door de bedenker van de film, Nakoula Basseley Nakoula. Robberts was zich tijdens het maken van de film niet bewust van het feit dat hij eigenlijk anti-islamtische propaganda aan het regisseren was en dat de onserieuze film serieuze gevolgen met zich mee heeft gebracht.

Herman Veenhof schreef hierover in de krant van dinsdag 18 september 2012 een artikel in het Nederlands Dagblad. Volgens hem doet deze situatie, waarbij een anti-islamtisch filmpje op YouTube wordt geplaatst en vervolgens tot wereldwijde protesten heeft geleid door moslims,  denken aan de video van de toespraak van Geert Wilders in 2009. Deze toespraak, waarin Geert Wilders beledigende en discriminerende uitspraken doet over de islam werd uiteindelijk  door YouTube verwijderd nadat de Pakistaanse overheid bij Google had aangeklopt en Youtube had verbannen in Pakistan. Uiteraard rijst nu de vraag waarom YouTube na al dat rumoer niet “The innocence of Muslims” van haar website heeft gehaald om ernstige gevolgen te voorkomen. Veenhof claimt in zijn artikel dat YouTube’s weigering om aan censorship te doen heeft geleid tot een ernstige misdaad. In deze metareport zal deze claim worden uitgepluisd door het in verband te brengen met nieuwe media concepten.

Censorship
Veel islamitische landen zijn niet democratisch. Net als in China hebben ze daardoor te maken met een overheid die veel macht kan uitoefenen en kan bepalen wat de media aan haar burgers kan voorleggen. Censorship speelt daardoor ook een grote rol in niet-democratische landen. Volgens Lijun Tang is het de taak van overheden van niet-democratische landen zoals China om de publieke mening van haar burgers te sturen1. Dit doet de overheid voornamelijk met behulp van traditionele media zoals gedrukte pers en televisie (de twee vooraanstaande nieuwsbronnen) die sterk worden gereguleerd door de overheid. Hierdoor wenst de non-democratische overheid dat de mening van haar burgers wordt gevormd door wat er in de media te zien is.

De gedecentraliseerde vorm van nieuwe media zorgt echter voor een geheel andere vorm van vergaring van informatie2. Doordat men op het internet vrij is om een mening te uiten en die te delen met wie hij maar wilt wordt de publieke opinie niet langer meer gevormd door de overheid.

This allows for a transformation of the usual process by which mass public opinion is formed: ‘What does not exist in the media does not exist in the public mind, even if it could have a fragmented presence in individual minds’3

De “netizen” , zoals Tang iemand die actief is op het internet noemt, kan dus haar eigen opinie vormen die niet streng gereguleerd is door een overheid. Vervolgens kan deze individuele opinie gedeeld worden met anderen en uiteindelijk gevormd worden tot een sterke publieke boodschap. Hierdoor is er op het internet dus volgens Ganaele Langlois juist sprake van een democratie op het internet:

The recurring promise of the World Wide Web has been that of accelerated democratization of communication through easy-to-use communication tools fostering greater user participation4.

De film “The innocence of Muslims” is een goed voorbeeld van het gebruik (of misschien misbruik) van user participation op het Web. Islmatische mensen die gewend zijn aan non-democratisch nieuws worden opeens geconfronteerd met een beledigend filmpje. De oproer die dit filmpje heeft veroorzaakt in islamitische landen heeft uiteindelijk toch geleid tot de censoring van “The innocence of Muslims in enkele landen, maar enkel omdat het filmpje de terms of service met betrekking tot haat uispraken in die landen heeft overtreden. Hier is gedeeltelijk het democratische karakter van het Web zichtbaar. Gedeeltelijk omdat de film niet overal is verbannen, maar alleen daar waar het voor veel negatieve gevolgen kan zorgen. YouTube heeft gemeld dat de filmpjes niet overal worden gecensored, omdat het alleen negatief spreekt over de islamitische religie en niet over moslims. Was het filmpje geheel gecensored dan waren alle Amerikaanse ambassadeurs misschien nog in leven.

Why the fuss?
Tegenwoordig maken veel verschillende nieuwsbronnen in Westerse landen gebruik van de voordelen van nieuwe media. Tijdens televisie uitzendingen krijgt men de oproep om #DWDD of #TVOH te volgen op twitter, of om de Facebook-pagina van het desbetreffende programma te ‘liken’. Ook wordt er vaak gevraagd om opmerkelijke filmpjes die de kijker heeft gezien in te zenden zodat deze uitgezonden kunnen worden op de televisie, of is er de mogelijkheid om reacties te plaatsen op krantenartikelen of televisieprogramma’s op het internet. Dit fenomeen genaamd “networked journalism” is volgens Matt Duffy steeds vaker zichtbaar in traditionele media5. Niet alleen is er hierdoor sprake van media convergence maar ook heeft het als gevolg dat ook traditionele media participatory worden door hun connectie met nieuwe media. Op basis van zijn onderzoek uit 2012 heeft Duffy gevonden dat het in Islamitische landen, en dan vooral in het Midden-Oosten, niet gewoon is om de burger te betrekken bij het maken van nieuws. Het is zelfs zeer ongebruikelijk. Het gebrek aan ruimte om te kunnen reageren op nieuws anders dan in het comment-gedeelte onder de YouTube film  kan wellicht bijgedragen hebben aan hoe de mensen in Midden-Oosten hebben reageerd op “The innocence of Muslims” als ze hebben gedaan.

Final words
Opvallend is het feit dat de film “The innocence of Muslims” , die juist laat zien hoe niet onschuldig moslims zijn, heeft geleid tot protesten door moslims die het niet eens zijn met de film, maar uiteindelijk toch  de cynische titel van de film bekrachtigen met behulp van hun niet onschuldige daden. Evenzo is ook YouTube in zekere mate schuldig aan het feit dat zij haar beleid “broadcast yourself” zo ver wil laten doorvoeren dat deze vrijheid van meningsuiting betaald moet worden met het bloed van Amerikaanse ambasssadeurs. Is de vrijheid van meningsuiting meer waard dan een leven? Wellicht is het op sommige momenten beter om een niet-democratisch web te hebben en bepaalde provocerende zaken te censoren voor de veiligheid van de gewone burger.

  1. Tang, Lijun and Helen Sampson. “ The interaction between mass media and the internet in non-democratic states: The case of China.” Media Culture Society, 34(457). 2012 []
  2. Tang, Lijun and Helen Sampson. “ The interaction between mass media and the internet in non-democratic states: The case of China.” Media Culture Society, 34(457). 2012 []
  3. Tang, Lijun and Helen Sampson. “ The interaction between mass media and the internet in non-democratic states: The case of China.” Media Culture Society, 34(457). 2012 []
  4. Langlois, Ganaele. “Participatory Culture and the New Governance of Communication: The Paradox of Participatory Media”. Television and New Media. 2 February 2012 []
  5. Duffy, Matt J., Audience engagement in the Middle East press: An exploration of “networked journalism” amid the new media landscape, Middle East Media Educator, 1(2), 2012, 7-15. []
Dit artikel is geschreven door op 13/12/2012 en is terug te vinden onder Metareports, Nederlands Dagblad, Uncategorized, WG03. Het artikel is getagged met , , , , , , , .
Blijf op de hoogte van reacties middels RSS 2.0 feed. Je kunt een reactie achter laten, of een trackback vanaf je eigen site maken.

Leave a Reply

Recente reacties

Recente nieuwsberichten

Tags