Is Google de boeman, of Facebook onze vijand?

Sociale media zijn nog altijd een wereldwijde hit. Er komen jaarlijks tal van nieuwe websites bij zoals onlangs Pheed1 en de al bestaande sociale netwerk-sites (SNSses) worden enkel populairder. Zo heeft Facebook ondertussen meer dan 1 miljard leden2 en is dan ook momenteel verreweg de populairste SNS alswel de meest bezochte website wereldwijd3 .
Een andere gigant van kaliber is natuurlijk Google, die tot voor kort de meest bezochte site was. Google was zo populair, dat er werd gesproken over de Googlization van het Internet, waarmee gedoeld werd op het feit dat Google steeds meer populaire websites en applicaties inlijfde en Google zodoende voor veel mensen ‘Het Internet’ werd4. Dit werd onder andere duidelijk doordat veel gebruikers Google als startpagina gebruikten, om vanuit daar verder te navigeren naar andere websites5.

Maar met populariteit komt ook kritiek en bij Facebook en Google is met name privacy een gevoelig punt. Beiden maken namelijk gebruik van datamining en bezitten zeer omvangrijke databodies over hun gebruikers, welke voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen worden6.
In deze analyse wordt dan ook gekeken naar in hoeverre de Nederlandse pers bericht over privacy op Facebook en Google en of er verschil in de hoeveelheid nieuwsberichten over beide platformen is.
Hierin worden datasets van metareporter bekeken vanaf januari 2010 t/m november 2012, om zo eventuele trends in de berichtgeving te kunnen zien. Hiernaast wordt ook gebruik gemaakt van Google Trends om naast de pers, ook te zien in hoeverre privacy op Google en Facebook leeft onder de Internet-gebruikers.Deze analyse hoopt dan ook aan te tonen dat de pers nu meer publiceert over Facebook, gezien haar recente populariteit, en dat privacy op Google nu minder “belangrijk” wordt gevonden door de pers en dus ook door het Nederlandse volk.

Privacy in de Nederlandse pers

Als tags in deze analyse worden “Facebook privacy” en “Google privacy” gebruikt, al dan niet in combinatie met de Boolean zoekwijze. Op Metareporter kwamen de volgende resultaten sinds 2010.

Deze cijfers laten zien dat de pers de afgelopen drie jaar steeds meer is gaan berichten over privacy op Facebook en minder over Google en privacy. De krant die verreweg het meest publiceert wat betreft privacy op zowel Google als Facebook is de NRC Media-groep7. Het NRC Handelsblad bericht hierbinnen het meest over Facebook. Begrijpelijke keuze als we de mission statement lezen, waarin zij zichzelf omschrijven als:

[..] een krant die zich richt tot de burger om daarmee bij te dragen aan de onafhankelijke controle van de macht op belangrijke terreinen van het maatschappelijk leven8.

Aangezien Facebook, als relatief nieuw medium, momenteel een grote rol speelt in het dagelijks en maatschappelijk leven van veel mensen, is het vanuit de visie van het NRC logisch dat ze de macht die het platform heeft over de privacy van haar gebruikers, onderzoeken. Hiernaast bericht de NRC.NEXT het meest over Google en privacy. Aan de ene kant is dit te verwachten van de op jongeren toegespitste krant, maar tegelijkertijd toch opmerkelijk gezien Facebook het meest wordt gebruikt door jongvolwassenen en berichtgeving over dit platform wellicht beter zou passen bij de doelgroep.

Wat houdt ‘ons’ bezig?

Beide zoektermen hiernaast in Google Trends ingevoerd, zodat een vergelijking kon worden gemaakt tussen wat de Nederlandse pers bezighoudt en wat de Nederlanders zelf.

Hoewel de resultaten dicht bij elkaar liggen blijkt de zoekterm “Facebook privacy” steeds vaker gezocht. Met name in 2012 zien we een aantal hoge pieken bij “Facebook privacy”, wat het resultaat is van de drastische interface verandering van Facebook naar de zogeheten Timeline. Deze verandering zorgde ervoor dat persoonlijke informatie gemakkelijker toegankelijk werd op het platform en deze makkelijker kon worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Er werd veel over bericht in de pers, wat er waarschijnlijk toe heeft geleid dat mensen deze zoekterm veel gebruikten.
Hiernaast zijn er tussen 15.01.2012 en 17.03.2012 twee pieken bij de zoekterm “Google privacy”. In deze periode werd een nieuw privacy-beleid ingevoerd bij Google, waarbij alle gegevens van een gebruiker op een van de Google websites, zoals Youtube of Gmail, aan elkaar werden gelinkt. De data-bodies van gebruikers zouden hierdoor nog groter en kostbaarder worden voor Google. Dit nieuwe beleid druist echter in tegen de Europese Wetgeving en zorgde voor onrust onder Internet gebruikers, die klaarblijkelijk bezorg raakten om hun privacy en meer informatie zochten op het Internet.

Hiernaast zien we een duidelijk verschil tussen beide tags. Waar bij Google sporadisch een lage piek te zien is, heeft Facebook veel regelmatiger een hele hoge piek. Dit komt waarschijnlijk omdat Facebook haar interface en privacy-instellingen continu maar geleidelijk veranderd. Pas wanneer de pers erover bericht, gaan er alarmbellen rinkelen bij de gebruikers. Dit is onder andere ook te zien als we kijken naar een Topsy -grafiek van de afgelopen maand en we op 25 november zien dat bijna 200,000 mensen over privacy op Facebook hebben getwitterd.
Afgelopen weekend werd namelijk in de pers gepubliceerd dat Facebook drastische privacy-veranderingen zou aanbrengen, gelijkend op die van Google begin dit jaar. Zodra de pers dit heeft bericht zien we dat gebruikers zich plots ongerust beginnen te maken en zich zodoende laten sturen door de media voor welk medium ze op moeten passen. Een aantal maanden geleden was het nog Google, maar dat is reeds vergeten; Facebook is nu de boosdoener.

Conclusie

Allereerst kunnen we concluderen dat Facebook op dit moment duidelijk meer aandacht krijgt van de pers, op het gebied van privacy. Deze trend is al ruim drie jaar gaande, waarbij berichtgeving over privacy op Google steeds verder afneemt. Het is  wellicht nog te vroeg om te kunnen zeggen, maar gebaseerd op bovenstaande data spreken we nu dan ook eerder over Facebookization, dan Googlization.
Hiernaast is dankzij Google Trends en Topsy ook duidelijk geworden dat Internet-gebruikers zich laten sturen door de pers. Als de pers
veel bericht over Google’s privacy, dan zullen meer mensen naar verdiepende informatie op zoek gaan online. Echter, aangezien we nu in een soort social media bubble zitten volgens Kaplan en Haenlein9, waarin Facebook koning is, zijn de privacy-bezwaren van Google oud nieuws en die over Facebook nieuw, interessant en blijkbaar tweet-waardig.

Hoewel het dus niet zo is dat privacy op Google nu beter gewaarborgd is en er dáárom minder over bericht wordt, wekt de pers wel dit idee gezien zij zich veel meer richten op privacy-issues omtrent Facebook en Google minder belangrijk achten. Dit heeft effect op Internet-gebruikers, die op hun beurt zich daarom ook meer zullen bekommeren over de onderwerpen die in de pers genoemd worden.
De pers bepaalt dus in dit geval de publieke agenda en waarschuwt (ontwetende) lezers voor welk medium ze moeten oppassen.
Het gevaar hiervan  is, dat omdat Google juist nu wat minder nauwlettend in de gaten wordt gehouden, dit een uitgelezen moment is om de privacy-reglementen van Google onopvallend wat te versoepelen. Maar geen paniek; mocht dit gebeuren, dan hebben we gelukkig altijd de Nederlandse pers nog die onze nieuwe privacy-vijand van de dag kan aanwijzen, zodat wij er weer op los kunnen bloggen, tweeten en posten.

 1. Pheed is een in 2012 geïntroduceerd platform, waarbij gebruikers geld kunnen vragen voor hun updates. Ze werken met abonnementen en pay-per-view methoden. Onder andere Ernst-Jan Pfauth heeft er over bericht in de NRC.NEXT, waarover ik het volgende metareport heb geschreven : http://metareporter.nl/2012/11/01/pheed-me-money/ []
 2. Kiss, Jemima. “Facebook hits 1 billion users a month.” The Guardian. 4 October 2012. Guardian and Observer International. 10 November 2012. []
 3. Kistner, Justin. “How Facebook will take over the rest of the world in 2012.” Ed. Matt Marshall, Dylan Tweney, Dan Hsu and Devindra Hardawar. VentureBeat. Venturebeat, 2 January 2012. 16 November 2012 < http://venturebeat.com/2012/01/02/facebook-total-world-domination/ > []
 4. Vaidhyanathan, Siva. . Berkeley, CA: University of California, 2011. p. 5 – 10. []
 5. Vaidhyanathan, Siva.The Googlization of Everything: And Why We Should Worry. Berkeley, CA: University of California, 2011. p. 18. []
 6. Een voorbeeld van de gevaren zijn te lezen op deze blog http://www.spiral16.com/blog/2011/09/facebook-timeline-opinions-from-across-the-web/. []
 7. Binnen de NRC Media-groep valt zowel het NRC.Handelsblad als de NRC.NEXT. []
 8. De bron hiervoor is te vinden op de journalistieke beginselen en gedragsregels op de website van het NRC. http://www.nrc.nl/journalistieke-beginselen-en-gedragsregels-op-nrc-nl/. []
 9. Kaplan, Andreas, M., and Michael Haenlein. “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media.” Business Horizons 53.1 (2010): 59 – 68. []
Dit artikel is geschreven door op 28/11/2012 en is terug te vinden onder Analyse, De Volkskrant, Metareports, WG03. Het artikel is getagged met , , , , , , , , , .
Blijf op de hoogte van reacties middels RSS 2.0 feed. Je kunt een reactie achter laten, of een trackback vanaf je eigen site maken.

6 Responses to “Is Google de boeman, of Facebook onze vijand?”

 1. SerkanYildizeli on 01/12/2012 at 14:24

  Interessant onderzoek. Had er tevens een pingback op ontvangen en zie dat je ook datamining en daarbij gevormde bodies hebt verwerkt in je analyse. Door in het begin van je analyse de op basis van jaren te bekijken heb je een goed algemeen overzicht kunnen geven over de berichtgeving omtrent Google en Facebook privacy. Ook vind ik het inzicht gevend dat je de kranten profileert die het over de onderwerpen heeft. Dit verklaar je bijvoorbeeld uit de mission statements, wat een beter begrip mogelijk maakt over de behandeling van de privacy onderwerpen over de betreffende kranten. Verder denk ik dat de populariteit van ‘Facebook privacy’ ook ligt in de structuur van het platform, die gebruikers expliciet de mogelijkheid geeft om persoonlijk profielen te maken/op te bouwen. De privacy kwesties en vragen zouden hierbij directer of persoonlijker voelbaar kunnen zijn, dan bij de datamining van Google search queries en resultaten.

 2. Rik van Eijk on 03/12/2012 at 17:13

  Een leuk stuk om te lezen Annefleur. Wat er gaandeweg het artikel bij mij naar boven kwam is dat het misschien wel heel cool – maar wel moeilijk waarschijnlijk – om een grafiek te maken waarin te zien is dat Facebook de meest bezochte site wordt ten opzichte van Google, en daaroverheen dan een nieuwe grafiek waarin de privacy issues worden aangemeten in de Nederlandse of Wereldwijde pers. Nu maak je het tekstueel duidelijk, maar zoals Bernard Reider altijd zegt: Visualization makes everything easy.

 3. Annefleur Schipper on 03/12/2012 at 18:18

  @Rik Ja dat zou inderdaad heel tof zijn, maar dat is heel lastig omdat Google’s hits lastig te traceren zijn, gezien het in veel verschillende platformen is ingebouwd. Zo zoeken mensen -waaronder ikzelf- bijna niet meer op Google.com maar alleen nog in de Chrome adresbalk. Dan zou het een onvolledige visualisatie worden en ik wilde liever geen Diederik Stapeltje doen.

 4. SaskiaKok on 03/12/2012 at 18:35

  Goeie blog! Heldere analyse van de onderwerpen die veel in het nieuws zijn de laatste tijd. Naar mijn mening is het dan ook erg belangrijk om na te denken over privacy op het web. Door je te focussen op de verschillende kranten creëer tevens een fijne nuance in je blog.

  Privacy blijft een interessant onderwerp en zeker wanneer het ten koste gaat van de (internet) gebruikers. Ik vraag me dan ook af of deze discussie ooit overwaait. Persoonlijk geloof ik dat men altijd bezig is met zijn eigen informatie en dat je daardoor altijd een soort fluctuatie ziet in het nieuws over het onderwerp.

  Ik vind je conclusie overigens ook interessant. Je geeft aan dat de internetgebruikers zich laten sturen door de pers. In mijn blog is dit bijvoorbeeld weer tegenovergesteld. De pers bericht juist later dan de Twitteraars/internetgebruikers. http://metareporter.nl/2012/11/29/project-x-de-fundamentele-bijdrage-van-de-ederlandse-media/

 5. MetareportR on 03/12/2012 at 20:34

  Je stelt dat de cijfers laten zien dat de pers de afgelopen drie jaar meer is gaan berichten over privacy op Facebook. De cijfers uit de periode 2010-2011 bevestigen dit maar van 2011 op 2012 valt er toch echt een duidelijke afname in de berichtgeving over Facebook en privacy waar te nemen. Dit komt niet terug in je analyse maar het had wellicht interessant kunnen zij om dit gegeven bijvoorbeeld af te zetten tegen de pieken in 2011 en 2012 uit de Google Trends grafiek. Verder vind ik je tekst duidelijk geschreven en trek je interessante conclusies met betrekking tot dit onderwerp en de rol van de Nederlandse pers.

 6. FridaBoeke on 03/12/2012 at 21:46

  Wat je hier beargumenteert, de relatie tussen berichtgeving van de pers en de hetze van burgers op dit onderwerp, valt eigenlijk te zien als het begin van een hype analyse omdat de burgers deze gewekte interesse van de traditionele media omzetten in queries op zoeksites en aandacht voor het onderwerp (privacy) op sociale media (twitter).

  In zijn geheel vind ik je analyse zeer helder en interessant. Een aantal details waarbij ik graag over mee zou denken komen wel in me op.

  Ten eerste, je vraagt je ‘hardop’ af hoe het zou komen dat nrc.next niet perse veel over Facebook bericht terwijl het een krant is voor jongeren. nrc is naast voor jongeren ook erg ‘door’ jongeren geschreven. Ik kan me wat dit betreft zeer goed voorstellen dat zij niet meer opkijken van wat privacy schending op het web hier en daar. Wie weet hoe sociale media werken, weet ook dat dit de orde van de dag is en het zou daarom kunnen zijn dat ze er bij nrc.next niet de hele tijd aandacht aan schenken.

  leuk dat je de term ‘facebookization’ introduceert. Wel denk ik dat er nog wel degelijk sprake is van googlization. Ik denk dat deze zich alleen qua zichtbaarheid naar de achtergrond heeft verplaatst maar nog steeds, en misschien wel meer dan ooit, de touwtjes in handen heeft over wat en hoe wij de content van het web tot ons nemen.

  In de media is er zoals je zelf laat zien zeker een facebookization aan de gang maar ik denk dat er in de ‘realiteit’ (maar in hoeverre wordt die niet gevormd door de media? diep!) google nog steeds de reus is op het gebied van data mining, databodies en tentakels die tot in de diepste krochten van het web rijken.

  Zoals je zelf ook al stelt, het is voor Google ongelooflijk gunstig dat Facebook zo naar de voorgrond wordt getrokken. Zo kunnen zij stilletjes hun web op het web vergroten.

Leave a Reply

Recente reacties

Recente nieuwsberichten

Tags