De patentenoorlog: Een echte mediahype?

Sinds oktober 2009 is de mobiele patentenoorlog gestart. Deze patentenoorlog maakt onderdeel uit van een grotere patentenoorlog op het gebied van technologie.1 De hoofdspelers in deze oorlog zijn Apple, HTC, Microsoft, Motorola Mobility (“MMI”), Nokia, en Samsung. Op het gebied van mobiele patenten zijn er twee soorten. Essentiele en niet-essentiële patenten. Op het gebied van essentiële patenten is bijvoorbeeld Wi-Fi een belangrijke ontdekking. Dit is een essentieel element die iedere smartphone moet bevatten. Onder niet-essentiële patenten valt bijvoorbeeld de ‘slide to unlock’ knop van de iPhone.2 Wanneer Apple Samsung voor de rechtbank zou slepen voor een zeer vergelijkbare unlock knop zal Apple veel sneller in zijn gelijk gesteld worden dan wanneer ze Samsung voor een essentieel patent voor de rechter slepen.3 Tegenwoordig is de patentenoorlog veelvuldig in het nieuws en ik zal in deze blogpost bekijken of het om een mediahype gaat of dat er gewoon veel te berichten is.

Methode en theorie
Voor deze analyse zal ik gebruik maken van de theorie van Vasterman over mediahypes en de artikelen uit de Metareporter database van 2010-2012. Vasterman geeft een aantal kenmerken van een mediahype en deze zal ik toetsen aan de database van Metareporter.

Een belangrijk kenmerk dat Vasterman noemt voor een mediahype is een key event die een nieuwsgolf voortbrengt4 Een tweede kenmerk zijn positive feedback loops. Hierbij gaat de berichtgeving over een onderwerp door terwijl er geen nieuwswaardige gebeurtenissen meer plaatsvinden.5Ten derde noemt Vasterman de news theme. Hiermee beschrijft hij dat er in de verschillende media vaak eenzelfde invalshoek wordt gebruikt voor de stukken die worden geschreven naar aanleiding van de key event.6 Ten vierde noemt Vasterman lowering of news threshold. De nieuwswaarde van een bericht wordt minder belangrijk wanneer het aan de key event te koppelen is.7 Als vijfde kenmerk van een mediahype noemt Vasterman de interactive media momentum. Dit houdt in dat het publiek reageert op het nieuws waardoor er opnieuw nieuwe kwesties te koppelen zijn aan de hype.8 Tot slot noemt Vasterman decline of the newswave. Dit houdt in dat er ook een moment komt waarop de nieuwsgolf weer afneemt.9

Analyse
De patentenoorlog woedt sinds eind 2009. De Metareporter database begint in 2010. Wanneer wij kijken naar het aantal tags dat gebruikt is om een artikel in te delen binnen een patentenzaak zijn dit de tags die gebruikt zijn:

Tags patenten 2010: patent (4) patenten (3) patentschending (2) Europees Patentbureau (1) schenden patenten (1) mobiele patenten (1). In totaal zijn dit 12 tags.

Tags patenten 2011: patenten (10) patentoorlog (9) patent (6) patentschending (3) patentaanvraag (1) octrooiruzie (1). In totaal zijn dit 30 tags.

Tags patenten 2012: patent (16) patentenoorlog (9) patentrecht (4) patenten (4) patentschending (3) patentoorlog (2) patentruzie (1) patentzaak (1) octrooi (1). In totaal zijn dit 41 tags.

Hierbij valt het direct op dat er ieder jaar veel meer getagd wordt op het gebied van patenten, terwijl niets er op wijst dat er meer zaken zijn binnen de patentrechten. In 2010 zijn dit nog relatief weinig tags ten opzichte van het aantal zaken dat plaatsvond. In 2010 lijkt dit wel recht getrokken maar in 2012 lijkt er sprake van een hype. Om meer te kunnen zeggen over of het hier wellicht om een hype gaat, ga ik dieper in op de metareporter database van 2012 en de patentzaken die tussen 5 september en 21 november 2012 plaatsvonden, ook wel de key events.

Bij de patentzaken zijn er vrij veel key events. Dit is iets dat meestal niet past bij een mediahype. Toch wil ik kijken of de events wellicht een stroom aan nieuws voortbrengen. Dit is immers een belangrijk aspect van een mediahype. De key events die we kunnen aanwijzen tussen 5 september en 21 november 2012 zijn de volgende:

- 11 oktober 2012: het verkoopverbod van de Samsung Galaxy Nexus (aangevochten door Apple) wordt ongedaan gemaakt.
- 18 oktober 2012: Het Britse gerechtshof doet de uitspraak dat Samsungs Galaxy Tablet geen kopie is van Apples iPad.
- 23 oktober 2012: Alle twintig claims van Apples ‘rubber-banding’ patent worden afgewezen.
- 5 november 2012: Apples zaak tegen Googles Motorola Mobility voor patentmisbruik wordt afgewezen.
- 13 november 201: Er vindt een schikking plaats tussen Apple en HTC.10

Wanneer we kijken naar de grafieken hierboven, waarin het aantal krantenartikelen met betrekking tot patenten in de Metareporter database staan weergegeven, is te zien dat er rond de dagen waarop er een key event plaatsvond wel meer werd bericht in de kranten over patentzaken. Wanneer we echter naar september kijken, waarin geen key event plaatsvond zien we dat er ook veel krantenartikelen zijn geschreven over de patentoorlog. Wanneer we specifieker kijken naar de artikelen die zijn te vinden in de metareporter database zien we dat er twee soorten artikelen zijn. Allereerst krantenartikelen die verslag doen over nieuwsfeiten zoals een gewonnen rechtszaak. Er is echter een tweede categorie, die volgens Vasterman kenmerkend is aan een mediahype, en dat zijn artikelen die geschreven worden in de positive feedback loop, die een lagere nieuwswaarde (kunnen) hebben en vaak een bepaald thema. Hier een aantal titels om de twee categorieën te verduidelijken: onder de eerste categorie kunnen titels vallen als: Apple betaalt miljoenen voor oude stationsklok, Apple en HTC staken geruzie over patenten, Apple verliest van Samsung bij rechter en Microsoft wint in hoger beroep van Google. Onder de tweede categorie kunnen titels vallen als: IPhone 5 gaat mee in twist over patent, Samsung wil niet schikken met Apple, Oppermachtig Samsung tart productiereus Apple, Patentoorlog en Apple kan nu alle energie in Samsung steken. Aan deze laatste titels is duidelijk te zien dat er een lagere grens van nieuwswaarde is (niet de uitspraak van een rechter wordt als drempel gezien, maar zelfs het idee om wel of niet te schikken wordt als relevant gezien) en dat er ook stukken worden geschreven die niet direct naar aanleiding van een key event plaats vinden, zoals de laatst genoemde titel, waarbij de auteur naar een andere invalshoek zocht om over de key event te schrijven.

De laatste twee elementen die Vasterman noemt; de interactive media momentum en decline of the newswave zijn nog niet terug te zien in de database. Op het internet is wel veel responsie van mensen terug te vinden op de patentenoorlog en ik vermoed dat het alleen afwachten is voordat ook dit element zichtbaar wordt. De decline of the newswave zal ook nog wel even op zich laten wachten omdat er steeds nieuwe key-events plaats vinden.

Twee belangrijke kenmerken die Vasterman noemt over een mediahype; het bestaan van een key event en de vloedgolf aan nieuwsitems zijn gedeeltelijk terug te zien in de metareporter database. Er is te zien dat er ondanks het net zo veel plaats vinden van key-events er door de jaren heen steeds meer geschreven wordt over de patentenoorlog. Bij iets diepere analyse van de krantenartikelen is ook te zien dat er een bepaalde vorm van een positive feedback loop aanwezig is. Echter, omdat er veel key events plaats vinden blijft de patentenoorlog een geval apart en diepere analyse over meerdere jaren heen lijkt mij belangrijk alvorens te kunnen vaststellen of we hier met een mediahype te maken hebben. Ook zal de toekomst nog veel duidelijk maken vermoed ik. Voor nu zijn er in mijn optiek echter te weinig aanwijzingen voor een mediahype, maar ik sluit het niet uit. Er is dus nog veel meer te zeggen en te analyseren over de patentoorlog en ik hoop hier in een volgende analyse op terug te komen.

Bronnen afbeeldingen:
1: Oyvind Solstad - http://www.flickr.com/photos/brandnewbrain/4809037394/sizes/z/in/photostream/
2: PC Magazine – http://www.pcmag.com/image_popup/0,1740,iid=325524,00.asp

 1. Wikipedia, Smartphone wars []
 2. Carrier, Michael. “A Roadmap to the Smartphone Patent Wars and FRAND Licensing.” in CPI Antitrust Chronicle April 2012 (2) Rutgers University School of Law-Camden: 3 []
 3. Carrier, Michael. “A Roadmap to the Smartphone Patent Wars and FRAND Licensing.” in CPI Antitrust Chronicle April 2012 (2) Rutgers University School of Law-Camden: 2 []
 4. Vasterman, P.L.M., 2005. Media-Hype Self-Reinforcing News Waves, Journalistic Standards and the Construction of Social Problems. European Journal of Communication, 20(4): 513-514 []
 5. Vasterman, P.L.M., 2005. Media-Hype Self-Reinforcing News Waves, Journalistic Standards and the Construction of Social Problems. European Journal of Communication, 20(4): 513 []
 6. Vasterman, P.L.M., 2005. Media-Hype Self-Reinforcing News Waves, Journalistic Standards and the Construction of Social Problems. European Journal of Communication, 20(4): 514 []
 7. Vasterman, P.L.M., 2005. Media-Hype Self-Reinforcing News Waves, Journalistic Standards and the Construction of Social Problems. European Journal of Communication, 20(4): 514-515 []
 8. Vasterman, P.L.M., 2005. Media-Hype Self-Reinforcing News Waves, Journalistic Standards and the Construction of Social Problems. European Journal of Communication, 20(4): 515 []
 9. Vasterman, P.L.M., 2005. Media-Hype Self-Reinforcing News Waves, Journalistic Standards and the Construction of Social Problems. European Journal of Communication, 20(4): 513-515 []
 10. Wikipedia, Smartphone wars []
Dit artikel is geschreven door op 23/11/2012 en is terug te vinden onder Algemeen Dagblad, Analyse, De Telegraaf, De Volkskrant, Het Financieele Dagblad, Het Parool, Metareports, Metro, Nederlands Dagblad, NRC Handelsblad, nrc.next, Reformatorisch Dagblad, Spits, Trouw. Het artikel is getagged met , , , , , , , , , , , .
Blijf op de hoogte van reacties middels RSS 2.0 feed. Je kunt een reactie achter laten, of een trackback vanaf je eigen site maken.

4 Responses to “De patentenoorlog: Een echte mediahype?”

 1. MarissaSieuwerts on 27/11/2012 at 22:41

  Hi Eline,

  Zoals je beschrijft, heeft de berichtgeving rondom de patentenoorlog zowel verschillende kenmerken van een mediahype, als kenmerken die niet bij een mediahype passen. Persoonlijk denk ik dat de patentenoorlog een te langslepende gebeurtenis is om als een mediahype te worden gezien. De essentie van een hype is dat het plotseling opkomt, gedurende een korte periode het nieuws beheerst, en dan in de vergetelheid verdwijnt. In het geval Apple/Samsung blijven er maar nieuwe patentschendingen opgerakeld worden, en wordt de zaak langzamerhand een slepend proces over jaren. Het nieuws wordt dan ook weer beheerst met feitelijke gebeurtenissen, zoals de rechtszaak om de stationsklok, in plaats van dat het nieuws wordt beheerst door nieuws dat niet echt nieuwswaardig is (nieuws maken), zoals vaak te zien is bij mediahypes. In mijn eigen hype-analyse over de iPhone wordt de iPhone gehyped met dit soort berichten, bijvoorbeeld over lange wachtrijen bij de winkels, gekte en mensen die overnachten voor de winkels in de nacht voor de release.
  Om terug te komen op de vraag die in je de inleiding stelt: het is naar mijn idee meer dat er veel over de patentenzaak te berichten is, dan dat het een echte hype is.

  Ik vind je artikel verder helder van opbouw door de tussenkopjes, je grafieken ondersteunen meestal je verhaal. De tweede afbeelding ‘smartphone competitor patent suits’ is minder duidelijk, er gebeurt naar mijn mening te veel op een te klein oppervlakte.
  Bij elkaar gezien een interessant, fijn doorlezend artikel :)

 2. Gina on 27/11/2012 at 23:18

  Mijn compliment voor het gebruik van de infographics. Zowel esthetisch als informatief vind ik ze ondersteunend voor jouw verhaal. Jouw onderwerp en invalshoek vind ik boeiend. Wat betreft copyright en patentenoorlogen vind ik het heel interessant om te kijken hoe oud het probleem eigenlijk is of hoe lang het zich afspeelt, en hierop aansluitend, vind ik jou onderzoek naar de berichtgeving hierover (of de media) heel interessant. Omdat je zei dat je misschien verder met het onderwerp wil, dacht ik meteen dat een frame analyse ook interessant zou kunnen zijn. In een hoorcollege over Vidding History and Remix Culture gegeven door Anne Kustritz, heeft zij o.a. over copyright gesproken en twee zeer interessante invalshoeken gegeven waarnaar ik vaak terug refereer als ik nu over patenten denk.
  Ik zal je hierbij een korte samenvatting geven: er zijn aannames of ‘philosophical assumptions’ over de copyright, zoals “property is a natural right, intellectual property is equivalent to material property, protecting intellectual property promotes creativity of the author is the ultimate origine of creation” (Anne Kustriz). De kritiek die hierop te brengen is, (er is heel veel over te vinden): copyright is helemaal niet natuurlijk maar een westerse constructie, het is de uitslag van het kapitalisme, het negeert dat alle creatieve of wetenschappelijke werken van elkaar lenen en op elkaar geïnspireerd zijn, ondermijnt vrije en openlijke publieke gesprekken, etc’. Het zou misschien ook interessant zijn om patronen terug te vinden van hoe media met deze ‘issues’ omgaat.

 3. Baubeles on 28/11/2012 at 02:07

  Hola Eline, interessante aanpak van dit onderwerp. Omdat er over de periode verspreid steeds wel een stroom van artikelen was over dit onderwerp lijkt me het meer toepasselijk en bijvoorbeeld een frame analyse te doen. Toch goed dat je gekozen hebt voor de mediahype.
  Prettig is het om te zien welke stappen je onderneemt om tot je waarnemingen te komen. Dit biedt houvast en zorgt voor een solide structuur van je bevindingen.
  Bij het lezen van je stuk kreeg ik de indruk dat dit een goed onderzoek is, binnen een veel te klein kader. Keep it up:)

Trackbacks

Leave a Reply

Recente reacties

Recente nieuwsberichten

Tags